Banner SledujTo.net

Podmínky používání

Provozovatel webstránky nenese odpovědnost za porušení autorského práva, z důvodu, že žádné video se nenachází na jeho serveru a nemá možnost si ověřit dodržování autorského práva ze strany jiných provozovatelů webstránek, kteří tato díla zpřístupňují. Vložené odkazy jako takové mají pouze informační charakter. Web slouží pouze pro české občany. Sama OSA prohlásila že sdílení v Česku je povoleno! Každé jedno dílo se dá nahlásit jako nelegální podle zákona DMCA jsme povinni toto dílo v co nejkratším čase z webu odstranit. Pokud chcete nahlásit DMCA, musíte se platně prokázat jako majitel díla. S každým budeme ochotně spolupracovat.

DCMA

Je Vaše dílo chráněné Vaším autorským právem a neumístili jste ho na tuto odkazovanou stránku? Sdělte nám prosím, tuto informaci prostřednictvím našeho e-mailu jedině v případě, že nechcete, abychom na toto video nadále odkazovaly.

Náležitosti v souladu s právními předpisy EU, ČR, SR a DMCA

Podání oznámení podle zákona DMCA - odebírání odkazu chráněného autorskými právy, pro držitele autorských práv. ČekujOnline.cz respektuje duševní vlastnictví autorů na odkazovaných videích. Pokud se domníváte, že vaše dílo, chráněné autorskými právy, bylo zkopírováno a je přístupné na webové stránce, na kterou odkazujeme, nahlaste nám toto domnělé porušení Vašich autorských práv.

Poskytnete nám náležité informace:

  1. Úplný popis díla chráněného autorskými právy nebo jiného duševního vlastnictví, kterého se porušení, podle vašeho tvrzení týká.
  2. Elektronický nebo fyzický podpis osoby pověřené jednat v zastoupení vlastníka autorských práv či jiného duševního vlastnictví.
  3. Popis, kde se na webové stránce ČekujOnline.cz nachází odkaz, kterého se, podle vašeho tvrzení porušení týká.
  4. Vaše jméno, adresu, telefonní číslo, emailovou adresu (slouží pouze pro kontaktování z naší strany pro bližší informace a odpovědi na Váš zaslaný podnět).
  5. Vaše prohlášení, že se v dobré víře domníváte, že sporné použití není autorizováno vlastníkem autorských práv, jeho agentem, či zákonem. Prohlášení podepsané Vámi provedené s vědomím trestné postihnutelnosti za křivopřísežnictví, že výše uvedené informace ve vašem oznámení jsou přesné a že jste vlastníkem autorských práv či duševního vlastnictví, nebo jste pověřeni jednat v zastoupení vlastníka autorských práv či duševního vlastnictví.
  6. Na Váš podnět bude odpovězeno do 10 pracovních dnů.

Všechny DMCA oznámení pište na tento Facebook: ČekujOnline.cz

Uživatelské podmínky

Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů stránky čekujonline.cz, ani za způsob, jakým stránky využívají. Správce nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.

Provozovatel je oprávněn bez souhlasu uživatelů aj bez jejich předchozího oznámení stránky upravovat nebo inovovat.

Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že provozovatel je oprávněn zasílat uživateli jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které čekujOnline.cz nabízí.

Uživatel souhlasí s tím, že z videí (obsah webů třetích strán) se mohou zobrazovat reklamy s obsahem pro nezletilé.

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.

Náš Facebook